Studies awarded in the Uralski Problemist Magazine tournament 2009.